<div dir="ltr">Dear everyone,<div><br></div><div>I am compiling cp2k-2.5.1 on my workstation with redhat6.3 OS, openmpi-1.8 and gfortran 4.4.6</div><div><br></div><div>However, I encountered a confusing problem:</div><div><br></div><div> /localhome2/zt/fuckm/fmag/cp2k-omp-goto/makefiles/../src/dbcsr_lib/dbcsr_mm_cannon.F:2789.21:</div><div><br></div><div>              <font color="#ff0000"> !$OMP ATOMIC READ</font></div><div><font color="#ff0000">                     1</font></div><div><font color="#ff0000">Error: Unclassifiable OpenMP directive at (1)</font></div><div><font color="#ff0000">make[1]: *** [dbcsr_mm_cannon.o] Error 1</font></div><div><font color="#ff0000">make[1]: *** Waiting for unfinished jobs....</font></div><div>make[1]: Leaving directory `/localhome2/zt/fuckm/fmag/cp2k-omp-goto/obj/Linux-x86-64-gfortran/ssmp'</div><div>make: *** [build] Error 2</div><div><br></div><div>Could you please help me to figure it out?</div><div><br></div><div>Thank you so much !!!!</div><div><br></div><div>Tong</div><div><br></div><div><br></div><div>My arch file Linux-x86-64-gfortran.ssmp is:</div><div><div><br></div><div><br></div><div>LD         = gfortran</div><div>AR         = ar -r</div><div><br></div><div><br></div><div>FFTW_INC   = /localhome2/zt/fuckm/fmag/fftwomp/include</div><div>FFTW_LIB   = /localhome2/zt/fuckm/fmag/fftwomp/lib</div><div>LIBINT_INC = /localhome2/zt/fuckm/fmag/libint/include/libint</div><div>LIBINT_LIB = /localhome2/zt/fuckm/fmag/libint/lib</div><div>LIBXC_INC  = /localhome2/zt/fuckm/fmag/libxc/include</div><div>LIBXC_LIB  = /localhome2/zt/fuckm/fmag/libxc/lib</div><div>GOTO_LIB   = /localhome2/zt/fuckm/fmag/GotoBLAS2</div><div>SCALAP_LIB = /localhome2/zt/fuckm/fmag/scaomp/lib</div><div>OMP_INC    = /localhome2/zt/fuckm/fmag/openmp/include</div><div><br></div><div><br></div><div>DFLAGS     = -D__GFORTRAN -D__FFTSG -D__FFTW3 -D__LIBINT -D__LIBXC2 \</div><div>             -D__LIBINT_MAX_AM=5</div><div>CPPFLAGS   =</div><div>FCFLAGS    = $(DFLAGS) -O2 -ffast-math -ffree-form -ffree-line-length-none\</div><div>             -fopenmp -ftree-vectorize -funroll-loops\</div><div>             -mtune=native\</div><div>             -I$(OMP_INC) -I$(FFTW_INC) -I$(LIBINT_INC) -I$(LIBXC_INC)</div><div>LDFLAGS    = $(FCFLAGS) -static-libgfortran</div><div>LIBS       = $(SCALAP_LIB)/libscalapack.a \</div><div>             $(FFTW_LIB)/libfftw3.a \</div><div>             $(FFTW_LIB)/libfftw3_threads.a \</div><div>             $(FFTW_LIB)/libfftw3_omp.a  \</div><div>             $(LIBXC_LIB)/libxc.a \</div><div>             $(LIBINT_LIB)/libderiv.a \</div><div>             $(LIBINT_LIB)/libint.a \</div><div>             $(GOTO_LIB)/libgoto2.a \</div><div>             -lstdc++</div></div></div>